KÕIK LASERPARGI KÜLASTAJAD ON KOHUSTATUD REEGLITEGA TUTVUMA JA NEID JÄRGIMA!

 1. Lasermängud toimuvad omal vastutusel ning osa võib võtta alates 5. eluaastast.
 2. Turvalisuse huvides ei lubata mängima alkoholijoobes külastajaid.
 3. Lahingusaalis võib viibida vaid mängu ajal ning ainult mängus osalejad.
 4. Lahingusaalis on keelatud joosta, lõhkuda, ronida ja kõõluda labürintide seintel jt konstruktsioonidel, teisi mängijaid tõugata või lüüa.
 5. Lahingusaalist peab mängu lõppedes kohe lahkuma ja püssid tagastama.
 6. Laserpargi inventari peab kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Millegi rikkumisel või lõhkumisel tuleb koheselt teavitada administraatorit. Lõhkuja või peo tellija peab hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses.
 7. Radiaatoritel ning aknalaudadel ronimine ja istumine on keelatud.
 8. Alaealised viibivad Laserpargis lapsevanema, oma saatja või peo tellija vastutusel. Laserpargi administraatori kohustuste hulka ei kuulu laste järelevalve.
 9. Vahetusjalanõud on kohustuslikud. Üleriided saab jätta valveta garderoobi.
 10. Laserpark ei vastuta külastajate isiklike esemete eest.
 11. Samaaegselt võib toimuda kahe erineva seltskonna tavapidu. Lahingusaal ja peoruum on privaatsed, st ainult ühe peo seltskonnale.
 12. Kui Laserpargis on kaks tavapidu, siis üksikmängudeks vabu aegu ei ole. Ühe tavapeo puhul on vaheaegadel võimalus mängida ka linnarahval.
 13. Peo tellija pääseb peoruumi ettevalmistusi tegema 15 minutit enne ürituse algust.
 14. Hilinedes jääb pidu või mäng lühemaks. Algusaegu ei saa üldjuhul edasi lükata teiste ürituste ja mängude tõttu.
 15. Tavapeo seltskonna suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest.
 16. Palume peoruumist toidu ja jookidega mitte väljuda.
 17. Peoruumides on lubatud kasutada tavalisi tordiküünlaid.
 18. Ürituse lõppedes palume visata ühekordsed nõud ja muu suurem praht prügikasti.
 19. Ruumid tuleb vabastada 5 minuti jooksul pärast peo lõppu.
 20. Reeglite eirajad peavad Laserpargist lahkuma.

 

Põnevaid ja adrenaliinirikkaid lahinguid Laserpargis!