Reeglid

KÕIK LASERPARGI KÜLASTAJAD ON KOHUSTATUD REEGLITEGA TUTVUMA JA NEID JÄRGIMA!

 • Lasermängud toimuvad omal vastutusel ning osa võib võtta alates 5. eluaastast.
 • Turvalisuse huvides ei lubata mängima alkoholijoobes külastajaid.
 • Lahingusaalis võib viibida vaid mängu ajal ning ainult mängus osalejad.
 • Lahingusaalis on keelatud joosta, lõhkuda, ronida ja kõõluda labürintide seintel jt konstruktsioonidel, teisi mängijaid tõugata või lüüa.
 • Mängu lõppedes peab koheselt lahingusaalist lahkuma ja püssid tagastama.
 • Laserpargi inventari peab kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Laserpargi vara rikkumisel või lõhkumisel tuleb koheselt teavitada administraatorit. Lõhkuja või peo tellija peab hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses.
 • Radiaatoritel ning aknalaudadel ronimine ja istumine on keelatud.
 • Alaealised viibivad Laserpargis lapsevanema, oma saatja või peo tellija vastutusel. Laserpargi administraatori kohustuste hulka ei kuulu laste järelevalve.
 • Vahetusjalanõud on kohustuslikud. Üleriided saab jätta valveta garderoobi.
 • Laserpark ei vastuta külastajate isiklike esemete eest.
 • Samaaegselt võib toimuda kahe erineva seltskonna tavapidu. Lahingusaal ja peoruum on privaatsed, see tähendab ainult ühe peo seltskonnale.
 • Kui Laserpargis on kaks tavapidu, siis üksikmängudeks vabu aegu ei ole. Ühe tavapeo puhul on vaheaegadel võimalus mängida ka linnarahval.
 • Peo tellija pääseb peoruumi ettevalmistusi tegema 15 minutit enne ürituse algust.
 • Hilinedes jääb pidu või mäng lühemaks. Algusaegu ei saa edasi lükata teiste ürituste ja mängude tõttu.
 • Tavapeo seltskonna suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest. Reegli eiramise korral on peokorraldaja kohustatud maksma 10€ iga järgneva külalise eest. Kui külaliste arv tavapeol on 25 inimest või rohkem, on peokorraldaja automaatselt kohustatud maksma privaatpeo hinda.
 • Peoruumist on toidu ja jookidega väljumine keelatud.
 • Peoruumides on lubatud kasutada tavalisi tordiküünlaid.
 • Ürituse lõppedes tuleb visata ühekordsed nõud ja muu praht prügikasti.
 • Ruumid tuleb vabastada 5 minuti jooksul pärast peo lõppu.
 • Reeglite eirajad on kohustatud Laserpargist lahkuma.

Põnevaid ja adrenaliinirikkaid lahinguid Laserpargis!